ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας σας ανακοινώνει ότι στο εσωτερικό δίκτυο διανομής της πόλης , υπάρχει πτώση της  πίεσης  νερού λόγω αφανούς βλάβης σε  κεντρικό αγωγό  ύδρευσης , η οποία δεν εντοπίστηκε ακόμη από τα τεχνικά συνεργεία της ΔΕΥΑ ΑΛ .

Παρακαλούμε για τις ελάχιστες το δυνατόν καταναλώσεις σας  .

 

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

 

Εκ της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ