ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Αγκαθιάς πως τον Νοέμβριο του 2015, έχει κατασκευασθεί καινούργια γεώτρηση, σε απόσταση 20,00 μέτρων περίπου ανατολικά από την παλιά γεώτρηση που βρίσκεται σε κοινοτικό χώρο νότια του Δημοτικού σχολείου.

Από τότε και μέχρι σήμερα, και αφού έχουν εκτελεστεί όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο αναλύσεις του νερού (φυσικοχημικές, βαρέων μετάλλων, υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, μικροβιολογικές και ραδιενέργειας), η Τοπική Κοινότητα Αγκαθιάς υδροδοτείται με καθαρό και υγιεινό νερό.

Επίσης σας γνωρίζουμε πως κάθε μήνα διενεργούνται μικροβιολογικές αναλύσεις από διάφορα σημεία της Τοπικής Κοινότητας και δύο φορές τον χρόνο φυσικοχημικές αναλύσεις και αναλύσεις υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, βαρέων μετάλλων και ραδιενέργειας, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

 

 

Εκ της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

 

Μπασδεκόπουλος Θεόδωρος
Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας 

 

 

Συνημμένα: Οι τελευταίες αναλύσεις δειγμάτων νερού από την περιοχή.