ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας λαμβάνοντας υπόψη την έκδοση αποφάσεων για τη «Λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό» του Υπουργείου Υγείας και όλων των σχετικών οδηγιών καθώς επίσης και το κοινωφελή της χαρακτήρα , η οποία σχετίζεται άμεσα με αγαθό δημόσιας υγείας προέβη :

στις 14/03/2020 στην προληπτική απολύμανση των διοικητικών γραφείων , της αποθήκης , των υλικών της και του Βιολογικού Καθαρισμού για την ασφάλεια όλων των ατόμων που προσέρχονται στην επιχείρηση και των εργαζόμενων σε αυτή.
Για τη συνέχιση και διατήρηση των μέτρων προστασίας ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση όλων

Ζ η τ ε ί τ α ι

1) Όσοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής να την επιλέγουν χωρίς να συνωστίζονται στην υπηρεσία.
2) Όσοι προσέρχονται στο ταμείο της επιχείρησης για τη πληρωμή λογαριασμών να επιλέγουν την εξόφληση τους με κάρτα και όχι με μετρητά.
3) Στο χώρο των διοικητικών γραφείων θα επιτρέπεται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα η παρουσία ταυτόχρονα τριών (3) ατόμων με απόσταση τουλάχιστον των δύο (2) μέτρων.
4) Για την οποιαδήποτε απορία συνιστάται αρχικά η τηλεφωνική επικοινωνία και μετέπειτα η προσωπική παρουσία του καταναλωτή όταν κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη για την διεκπεραίωση του αιτήματος του.

Ευχαριστούμε για τη κατανόηση , όμως οφείλουμε για τον εαυτό μας και το συνάνθρωπο μας, αυτές τις μέρες της κρίσης , να εξαντλήσουμε το αίσθημα της αλληλεγγύης και όσο μπορούμε μένουμε σπίτι για το καλό όλων.

Εκ της Διοικήσεως

 

Τόκας Σωτήριος
Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αλ