ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα Νερού η 22η Μαρτίου και διεθνείς οργανισμοί δίνουν στη δημοσιότητα συγκλονιστικά στοιχεία αναφορικά με την έλλειψη του, σε πολλές χώρες του πλανήτη, επαναλαμβάνοντας έτσι συνέχεια πως το νερό είναι ένα πολύτιμο φυσικό αγαθό το οποίο δυστυχώς δεν εκτιμάται όσο πρέπει και η επάρκειά του, δεν είναι δεδομένη.

Τα παρακάτω, αποτελέσματα των ερευνών της UNICEF, του Ο.Η.Ε και άλλων Ερευνητικών κέντρων, προβληματίζουν και ευαισθητοποιούν κάθε κάτοικο του πλανήτη μας.

  • Περισσότεροι από το 40% των κατοίκων του πλανήτη μας, σήμερα δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό.
  • Το 80% των ασθενειών παγκόσμια συνδέεται με το νερό.
  • Πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από λειψυδρία
  • Η έλλειψη νερού θα αποτελέσει στο μέλλον μείζον γεωπολιτικό θέμα

Πέραν τούτων, η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ως χώρα, σπάταλη στο νερό ενώ, ο υδροφόρος ορίζοντας κινδυνεύει διαρκώς από την ευρεία χρήση των λιπασμάτων και των φυτοφάρμακων.

Με δεδομένο το ότι στον Δήμο μας σχεδόν όλοι οι οικισμοί υδροδοτούνται από γεωτρήσεις των οποίων το μέσο βάθος είναι τα 140 μέτρα, και ταυτόχρονα όμως, λειτουργούν πολλές ιδιωτικές γεωτρήσεις στις οποίες γίνεται αλόγιστη χρήση του νερού, καταλαβαίνουμε πως είναι επιτακτική ανάγκη για εμάς

  • Να προστατέψουμε την ποιότητά του και
  • Να διασφαλίσουμε την επάρκειά του

Πρωτοπόρες σ’ αυτό τον αγώνα οφείλουν και είναι οι Δ.Ε.Υ.Α., όλης της χώρας.

Η Δ.Ε.Υ.Α., Αλεξάνδρειας λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα παραπάνω, προωθεί τις κατάλληλες λύσεις προς το συμφέρων των καταναλωτών.

  • Εκτελώντας πολύ συχνά μικροβιολογικές, φυσικοχημικές και κάθε άλλου είδους αναλύσεις στο πόσιμο νερό των δικτύων της διασφαλίζει την ποιότητα του νερού και την Δημόσια Υγεία.
  • Εφαρμόζοντας το κλιμακωτό τιμολόγιο στους λογαριασμούς ύδρευσης, προσπαθεί να προστατέψει το πολύτιμο αυτό φυσικό αγαθό από την σπατάλη και διασφαλίσει την επάρκειά του.
  • Εκτελώντας έργα αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών συμμετέχει ενεργά στον διαρκή αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Είναι καθήκον λοιπόν όλων μας η συμμετοχή μας στην προσπάθεια αυτή και να μην ξεχνάμε, πως το νερό είναι πηγή ζωής, την οποία οφείλουμε να προστατέψουμε και να διασφαλίσουμε.

 

Για την ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

 

Τόκας Σωτήριος
Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας