ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας ανακοινώνει, πως λόγω βλάβης από ασφάλεια του μετρητή της ΔΕΗ στην κάτω γεώτρηση ύδρευσης, υπάρχει πτώση πίεσης και διακοπή ύδρευσης στα ακίνητα της Τοπικής Κοινότητας Αγκαθιάς που βρίσκονται προς την πλευρά του βουνού.

Τα τεχνικά συνεργεία της ΔΕΗ έχουν ενημερωθεί για την ταχεία το δυνατόν αποκατάσταση της βλάβης.


Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.


Εκ της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας


Περνετζής Αργύριος
Αν. Γεν. Δ/ντής ΔΕΥΑ Αλ