ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι στις 28/09/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα : από 08:30 π.μ έως και 13:00 μ.μ ενδέχεται να γίνει διακοπή υδροδότησης στην Τ.Κ Πλατέος , που θα οφείλεται στις  εργασίες που γίνονται για την αποκατάσταση έκτακτης βλάβης στον αγωγό ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης .

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας .

Εκ της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ