Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει νέα αποτελέσματα αναλύσεων νερού σε τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από σημεία λήψης της Δ.Ε. Αλεξάνδρειας (Αλεξάνδρεια, Καμποχώρι, Νησέλι, Σχοινάς κ.α.), στις 14 Ιουλίου 2022.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.