ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ.)

Διακηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου μίσθωσης μηχανημάτων έργου με τίτλο «Μίσθωση Εκσκαπτικών μηχανήματων έργου: ενός τύπου Poclain 90, ενός τύπου JCB με δυνατότητα προσαρμογής σφύρας & μίσθωσης ενός φορτηγού αυτοκινήτου» Προϋπολογισμού59.760,00€ Ευρώ άνευ του ΦΠΑ (74.102,40€ με Φ.Π.Α)

Συνημμένα: