Νέο Τιμολόγιο Ύδρευσης από 01/07/2011 

Με την υπ' αρίθμ. 50/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσθηκε το νέο τιμολόγιο ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας με ισχύ από 1η Ιουλίου 2011.

Το νέο τιμολόγιο έχει ως εξής στις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας και στις Δημοτικές Ενότητες Πλατέος , Αντιγονίδών και Μελίκης (πλήν της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας - Αλεξάνδρεια, Καψόχωρα, Νησέλι και Σχοινά):

Για ακίνητα στα οποία υπάρχουν και λειτουργούν υδρόμετρα :

α. Για κάθε κατοικία ή κατάστημα, θα εκδίδεται τιμολόγιο ανά δίμηνο, με χρέωση παγίου 8,00 € πλέον ΦΠΑ. και η κατανάλωση από 1m3 έως 25m3 μέτρα, θα χρεώνεται με 0,10 € πλέον ΦΠΑ, κάθε κυβικό μέτρο κατανάλωσης, πλέον του παγίου.

β. Η κατανάλωση, από 26m3 – 50m3, θα χρεώνεται με 0,20 € πλέον ΦΠΑ, και πλέον του παγίου, για κάθε κυβικό μέτρο κατανάλωσης.

γ. Η κατανάλωση, από 51m3 – 75 m3, θα χρεώνεται με 0,30 € πλέον ΦΠΑ, και πλέον του παγίου, για κάθε κυβικό μέτρο κατανάλωσης.

δ. Η κατανάλωση, από 76 m3- 100m3 θα χρεώνεται με 0,40 € πλέον ΦΠΑ, και πλέον του παγίου, για κάθε κυβικό μέτρο κατανάλωσης.

ε. Η κατανάλωση από 101m3 – απεριόριστη κατανάλωση, θα χρεώνεται με 0,50 € πλέον ΦΠΑ, και πλέον του παγίου, για κάθε κυβικό μέτρο κατανάλωσης.

Για ακίνητα στα οποία δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν υδρόμετρα :

Εγκρίνει την επιβολή παγίου τέλους ύδρευσης, 8,00 € πλέον ΦΠΑ και την επιβολή παγίου τέλους κατανάλωσης 5,29 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανεξαρτήτου κατανάλωσης, (θεωρώντας ότι η ελάχιστη κατανάλωση είναι 25m3 ανά δίμηνο) για τα ακίνητα που βρίσκονται στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων, Αντιγονιδών και Μελίκης, τα οποία δεν έχουν υδρόμετρα, ή έχουν και αυτά είναι χαλασμένα και κάνουν χρήση του νερού των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Η κατηγορία αυτή του παγίου τέλους ύδρευσης θα ισχύσει μέχρι να τοποθετηθούν υδρομετρητές ή σε περιπτώσεις που υπάρχουν και δεν λειτουργούν να αντικατασταθούν με νέους υδρομετρητές .Το τιμολόγιο θα εκδίδεται ανά δίμηνο.

Λοιπές χρεώσεις:

Σε ότι αφορά τις λοιπές υπηρεσίες που αφορούν αλλαγές υδρομέτρων, επανασυνδέσεις, αντικαταστάσεις, επεκτάσεις και διακλαδώσεις αγωγών που γίνονται κατά παραγγελία καταναλωτών, τα τιμολόγια παραμένουν στα επίπεδα που σήμερα ισχύουν για τους καταναλωτές της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας.

Τιμολόγιο για Δημοτικούς και Κοινωνικούς Φορείς:

Για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τα Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία, Γυμνάσια –Λύκεια, που είναι εγκατεστημένα στις παραπάνω Τοπικές και Δημοτικές Ενότητες , Πλατέος, Αντιγονιδών και Μελίκης, ισχύει το μειωμένο τιμολόγιο, όπως αυτό ισχύει και στην Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας, με ανάλογη εφαρμογή σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Τιμολόγιο για Πολύτεκνες οικογένειες

Για τις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν από 3 ( τρία ) τέκνα και πάνω, εγκρίνεται η έκδοση μειωμένου τιμολογίου ύδρευσης κατά το ήμισυ της αξίας κατανάλωσης ύδατος, μέχρι των 50m3 πέραν του παγίου.

Η διαδικασία καταγραφής των ενδείξεων καθώς και η έκδοση του λογαριασμού ύδρευσης, θα γίνεται κάθε δίμηνο με την χρέωση του παγίου κατανάλωσης ύδατος και των κυβικών που καταναλώθηκαν.