Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει νέα αποτελέσματα αναλύσεων νερού σε δείγματα που ελήφθησαν από περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.

Εκ της Διοίκησης της ΔΕΥΑ Αλ

Συνημμένα: Αποτελέσματα 14-12-2023