Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει νέα αποτελέσματα αναλύσεων νερού σε τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.

 

Εκ της Διοίκησης της ΔΕΥΑ Αλ

 

 

Συνημμένα: Φάκελος Αποτελεσμάτων 21-12-2023