Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει νέα αποτελέσματα αναλύσεων νερού σε τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας (Μελίκη, Π. Πρόδρομος, Αγκαθιά κ.α.), στις 12 Ιανουαρίου 2023.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.