Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού σε τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από περιοχές των Δ/Ε Μελίκης και Αντιγονιδών στα πλαίσια του διαρκούς ελέγχου της ποιότητας του νερού που διατίθεται στους καταναλωτές.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τους συνημμένους φάκελους αποτελεσμάτων.

 

Εκ της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ

 

 

Συνημμένα: