ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοινώνει πως οι μικροβιολογικές αναλύσεις νερού των Δημοτικών Κοινοτήτων: Αλεξάνδρειας, Μελίκης Αντιγονιδών και Πλατέος αναρτώνται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο :https://www.deyaal.gr/index.php/analiseisnerou

 

Εκ της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ