Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει νέα αποτελέσματα αναλύσεων νερού σε τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλάτανος, Λιανοβέργι κ.α.).

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.

 

ΔΕΥΑ ΑΛ - Τεχνική Υπηρεσία

 

Συνημμένα: Φάκελος αποτελεσμάτων