Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει και νέα αποτελέσματα αναλύσεων νερού σε τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.