Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει και νέα αποτελέσματα αναλύσεων νερού σε τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας στις 26 Ιανουαρίου 2021..

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.