Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει νέα αποτελέσματα αναλύσεων νερού σε τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από σημεία λήψης εντός του Δήμου Αλεξάνδρειας (τ.κ. Σταυρού, τ.κ. Νεοχωρίου κ.α.), την Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

.