Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού σε τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών του  Δήμου Αλεξάνδρειας στις 16 Σεπτεμβρίου 2021

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.

Εκ της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ

 

Συνημμένα: Φάκελος αποτελεσμάτων