Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει και νέα αποτελέσματα αναλύσεων νερού σε τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από σημεία της πόλης της Αλεξάνδρειας στις 29 Σεπτεμβρίου 2021..

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.

 

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ

 

Σωτήριος Τόκας

 

 

Συνημμένα: Φάκελος Αποτελεσμάτων