Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού σε δείγματα που ελήφθησαν από την τ.κ. Νεοχωρίου και το συνοικισμό Σχοινά του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.

 

Εκ της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ

 

Συνημμένα: Φάκελος αποτελεσμάτων