Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει νέα αποτελέσματα αναλύσεων νερού σε τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας (τ.κ. Λιανοβεργίου, τ.κ. Βρυσακίου, τ.κ. Λουτρού, τ.κ. Νησίου και συνοικισμού Καψοχωρίου), την Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.

 

 Εκ της Διοίκησης της ΔΕΥΑ Αλ

 

 

Συνημμένα: Φάκελος Αποτελεσμάτων 10-11-2021