Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει νέα αποτελέσματα αναλύσεων νερού σε τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από σημεία λήψης της Δ.Ε. Πλατέος (Πλατύ, Λιναοβέργι, Άραχος κ.α.), στις 13 Απριλίου 2022.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.