Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει νέα αποτελέσματα αναλύσεων νερού σε επτά (7) τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας, την Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.

 

Εκ της Διοίκησης της ΔΕΥΑ Αλ

 

 

Συνημμένα: Φάκελος Αποτελεσμάτων 13-02-2023