Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει νέα αποτελέσματα αναλύσεων νερού σε οκτώ (8) τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.

 

Εκ της Διοίκησης της ΔΕΥΑ Αλ

 

Συνημμένα: Φάκελος Αποτελεσμάτων 31-03-2023