Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΔΕΥΑΑΛ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των  αναλύσεων (φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και ανίχνευσης βαρέων μετάλλων) από δείγματα που ελήφθησαν από την περιοχή της Δημοτικής ενότητας Πλατέος. Συγκεκριμένα:

Δημοτική Κοινότητα Αράχου

Φυσικοχημική Ανάλυση
Μικροβιολογική Ανάλυση 
Ανίχνευση Βαρέων Μετάλλων

Δημοτική Κοινότητα Κλειδίου

Φυσικοχημική Ανάλυση
Μικροβιολογική Ανάλυση 
Ανίχνευση Βαρέων Μετάλλων 

Δημοτική Κοινότητα Κορυφής

Φυσικοχημική Ανάλυση
Μικροβιολογική Ανάλυση 
Ανίχνευση Βαρέων Μετάλλων

Δημοτική Κοινότητα Λιανοβεργίου

Φυσικοχημική Ανάλυση
Μικροβιολογική Ανάλυση 
Ανίχνευση Βαρέων Μετάλλων 

Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου

Φυσικοχημική Ανάλυση
Ανίχνευση Βαρέων Μετάλλων

Δημοτική Κοινότητα Πλατέος

Φυσικοχημική Ανάλυση 
Μικροβιολογική Ανάλυση
Ανίχνευση Βαρέων Μετάλλων 

Δημοτική Κοινότητα Πρασινάδας

Φυσικοχημική Ανάλυση
Μικροβιολογική Ανάλυση 
Ανίχνευση Βαρέων Μετάλλων 

Δημοτική Κοινότητα Τρικάλων

Φυσικοχημική Ανάλυση
Μικροβιολογική Ανάλυση 
Ανίχνευση Βαρέων Μετάλλων